Mikael Almehag Photography

Verk som arbete

På senaste tiden har jag noterat att fler börjat referera till fotokonstnärers verk som “arbeten”. Den uppenbara förklaringen till detta är en direktöverättning av engelskans “works”. Stora delar av den kunskap vi tillgodogör oss på nätet levereras på engelska och som en följd av detta händer det att redan existerande svenska facktermer glöms bort och ersätts med anglicismer och nyord. Ett komiskt exempel som ligger nära till hands är när tidningen Proffsfoto kallade “utfrätta högdagrar” för “urblåsta högdagrar” – en direktöversättning av engelskans “blown out highlights”.

Att klassa en syssla eller prestation som arbete är också ett säkert sätt att skriva upp dess värde. I arbetssamhället är arbetet upphöjt och heligt. När en kollegas dotter redogjorde för sin dag på förskolan berättade hon att de “arbetat med trolldeg”. Med ett litet ord försökte förskolelärarna ladda leken med värde.

Låt oss gärna påtala att konstfotografer utför ett arbete, men resultatet av arbetet är ett verk – inte “arbeten”.

Homer snackar semantik